Beauty

Bí quyết sống khỏe của cụ bà cao tuổi nhất thế giới

Bí quyết sống khỏe của cụ bà cao tuổi nhất thế giới

  28/02/2017

  Gluta White Việt Nam

Bí quyết sống khỏe của cụ bà cao tuổi nhất thế giới

Dưới đây là những đúc kết của cụ bà Nguyễn Thị Trù - người Việt Nam sống lâu nhất thế giới - về lối sống giúp tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh.

 

Đóng góp ý kiến